Mipango, Sera na Utafiti

Idara ya Mipango, Sera na Utafiti ni miongoni mwa Idara muhimu ndani ya Wizara ya Afya Zanzibar. Kazi zake ni:

  • Kusimamia vitengo na kuongoza majukumu yote ya idara.
  • Kuhakikisha mahitaji yote ya Idara yanatayarishwa na kusimamiwa kwa wakati kwa mujibu wa maagizo ya serikali na maoni ya wadau.
  • Kusimamia uandaaji mpango wa mwaka na mpango mkakati wa maendeleo wa muda wa kati wa wizara.
Anuani

   Wizara ya Afya Zanzibar
   Mnazi Mmoja – Zanzibar/ Tanzania.
   S.L.P: 236 Zanzibar
   Simu: +255 24 2231614
   Nukushi: +255 24 2231613
   Barua pepe: info@mohz.go.tz
   Tovuti: www.mohz.go.tz

Mrejesho
Loading