Mipango Mikakati ya Wizara

1. Mpango Mkakati wa Kietroniki wa Afya Zanzibar 2020-2025Download

2. Mpango wa Utekelezaji wa Udhibiti wa Usugu wa Dawa wa Vimelea vya Maradhi Zanzibar Download

Anuani

   Wizara ya Afya Zanzibar
   Mnazi Mmoja – Zanzibar/ Tanzania.
   S.L.P: 236 Zanzibar
   Simu: +255 24 2231614
   Nukushi: +255 24 2231613
   Barua pepe: info@mohz.go.tz
   Tovuti: www.mohz.go.tz

Mrejesho
Loading